מפגש פורום פרמקוויג'ילנס

יומן אירועים

מפגש פורום פרמקוויג'ילנס

x

Safety & Quality Reporting Obligations Trainings to non-PV Staff in the countries, Ravit Naiman,  PhV Operations Manager, Bayer Pharmaceuticals.

חזרה