PRIMAQUINE - מלח לעומת בסיס

 

 

רקע:

מטופל בריא בד"כ, יומיים טרם קבלתו לבית החולים חזר משהות כתייר בגאנה.

מדווח על חמישה ימים של חום, הצטמררויות וחולשת שרירים. כמו כן מדווח כי נעקץ רבות על ידי יתושים, ולא נטל טיפול מונע למלריה. בגאנה לא טופל.

הופנה למיון ע"י רופא המשפחה בשאלה של מלריה, ואכן במשטח דם נמצא חיובי למלריה וויוואקס, ופלציפרום. הוחל טיפול, והמטופל אושפז.

 

 

לאחר האשפוז הגיע לבית המרקחת מרשם (בין היתר) ל:

Primaquine phosphate 30 mg 1*1 למשך 11 יום.

 

הרוקח שם לב שכל כדור מכיל 26.3 מ"ג מלח פוספאט, ולא 30 מ"ג מלח פוספאט, כפי שמופיע במרשם הרופא.

 

הרוקח פנה לרוקחת הקלינית על מנת לדון בסוגיה ולשקול את המשך הטיפול:

כל כדור מכיל 26.3 מ"ג מלח פוספאט שהם אקוויולנטיים ל15 מ"ג בסיס,

ומינון מקובל לטיפול בהתוויה הינו 30 מ"ג בסיס פעם ביום למשך 14 יום,

כלומר המרשם היה צריך להיות לא לכדור אחד מלח פוספאט פעם ביום אלא לשני כדורים של מלח פוספאט פעם ביום!

 

 

הרופא התכוון ל 30 מ"ג בסיס אך רשם 30 מ"ג מלח פוספאט. לאחר בדיקת הפרוטוקול לטיפול במלריה, הרוקחת הקלינית יצרה קשר עם הרופא החתום במרשם והנ"ל תוקן.

 

כך בזכות עירנות של רוקח נמנעה טעות ניפוק וחשוב מכך נמנע טיפול לא מספק!