תרופות ממשפחת ה-PPI מעלות את הסיכון לפגיעה כלייתית כרונית שאיננה מורגשת

 

יותר ממחצית מהמשתמשים החדשים של תרופות ממשפחת ה- PPI, יהיו מצויים בסיכון לפתח פגיעה כלייתית כרונית, כזו שלאורך תקופת הנטילה של ה-PPI , לא ניתן יהיה לראות סימנים שלה, כך עולה מתוצאותיו של מחקר חדש שפורסם לאחרונה בעיתון ה-Kidney international.

המחקר הראה שבקרב משתמשים חדשים של תרופות ממשפחת ה-PPI, קיים סיכון להתפתחות של מחלת כלייה כרונית חדשה, התקדמות של מחלת כלייה כרונית קיימת ועד להגעה למצב של אי ספיקת כליות בהיעדר התערבות רפואית מתאימה. לכן, יש לשים לב לתפקודי הכליות במשתמשי PPI  חדשים.

תרופות ממשפחת ה-PPI, ידועות כמעלות את הסיכון לפגיעה כלייתית אקוטית. עם זאת, עד כה לא היה ברור האם תרופות אלו מקושרות לעלייה בסיכון לפגיעה כלייתית כרונית.

החוקרים ביצעו ניתוח של למעלה מ-125,596 משתמשים חדשים של תרופות ממשפחת ה-PPI  וכמו כן נבדקו כ-18,436 משתמשים חדשים של תרופות אנטגוניסטיות ל-H2. בוצע מעקב של 5 שנים והשוו את התפקוד הכלייתי בין שתי הקבוצות.

נצפה שמשתמשים חדשים בתרופות מסוג PPI  היו מצויים בסיכון גבוה יותר לכך שה-eGFR שלהם יהיה מתחת ל-  60 mL/minute/1.73 m  בהשוואה למטופלים חדשים שנטלו אנטגוניסטים ל-H2 וכן היו הייתה להם ירידה של למעלה מ-30% ב-eGFR ובעלייה בסיכון ל-end stage renal disease (ESRD)  או שהייתה להם ירידה של למעלה מ-50% ב-eGFR וזאת לאחר התיקנון לגורמים דמוגרפיים למגוון של תנאים קומורבידיים. מעבר לכך, 18.24% ממשתמשי ה-PPI  חדשים פיתחו פגיעה כלייתית אקוטית בהשוואה ל-12.67% בקבוצה של המשתמשים החדשים בקבוצה של האנטגוניסטים ל-H2.

החוקרים, לא כללו מטופלים עם פגיעה כלייתית אקוטית במודלים הרב משתניים שלהם ולמרות זאת, למטופלי PPI  היה עדיין סיכון עודף לפיתוח של מחלת כליות כרונית בהשוואה למטופלים שנטלו אנטגוניסטים ל-H2. באופן ספציפי, מדובר היה בעליית סיכון של כ-22% לפתח ירידה ב-eGFR של מתחת ל-  60 mL/minute/1.73 m, עלייה בסיכון של כ-29% לפתח מחלת כליות כרונית, עלייה בסיכון של כ-26% לפתח ירידה ב-eGFR של למעלה מ-30% וסיכון גבוה יותר של כ-35% לפתח ESRD  או ירידה של למעלה מ-50% ב-eGFR.

בכל מקרה, החוקרים הסיקו שקצת פחות ממחצית (44.7%-46.7%) מהסיכון למחלת כליות כרונית היה מתווך על ידי מחלת כליות אקוטית. התוצאות הללו מצביעות על כך שהשימוש ב-PPI  מקושר עם עלייה בסיכון לפיתוח של מחלת כליות כרונית במטופלים שלא חוו בעבר פגיעה כלייתית אקוטית.

בהשוואה למטופלים שהשתמשו בתרופות ממשפחת ה-H2 blockers, למשתמשי ה-PPI  היו הרבה יותר מצבים קומורבידיים, שגם יכולים להיות מקושרים בפוטנציה לתוצאים כלייתים. חשוב לציין מעבר לכך, שהמחקר לא הכיל קבוצת השוואה למטופלים שלא קיבלו טיפול ב-PPI  עם קומורבידיות דומה. וכמו כן, שמדובר בתוצאותיו של מחקר רטרוספקטיבי, החשוף להטיות.

 לסיכום, חשוב לשים לב לתפקודי הכליות במטופלים המתחילים טיפול חדש עם תרופות ממשפחת ה-PPI, שנהפך לטיפול רוטיני כיום.

Kidney Int. Published online February 22, 2017

למקור - לחץ כאן

סיכמה: ד"ר יעל צנציפר שטרייכמן