מועצה

 

 


להלן רשימת חברי מועצת ארגון הרוקחות לשנים 2018-2019 כפי שנבחרו על ידי חברי הארגון (לפי סדר א"ב):

 

· אנג'ל אלפחל
· דניאל כץ
· ודים ליכטיק
· ופא לחאם
· טל רוה 

· יוסי לומניצקי
· ענת פלד יהלום
· רון תומר
· רות קרוטמן
· רינת ריבלוב