הנגשת קאנביס רפואי למטופל

בדיון בכנסת לפני מספר ימים עלתה סוגיית הצורך בהנגשת הקאנביס הרפואי למטופלים.
כחלק מהמהלך, משרד הבריאות תומך בהצעה שקנאביס רפואי יונפק למטופלים בבתי המרקחת. 
הארגון רואה בבתי המרקחת מרכז בריאותי קהילתי ומתן קנאביס רפואי בבתי מרקחת יקל על החולים ויאפשר עיצה מבעל מקצוע שרואה את השילוב של הקאנביס במכלול הטיפולים שמקבל החולה. אנו שמחים כי משרד הבריאות בחר במתווה זה להסדרת תחום הקאנביס הרפואי.
לראיון עם ד"ר רון תומר, יו"ר הועדה המקצועית של הארגון  לחצו כאן