ועדת האתיקה

 

מטרות וועדת האתיקה:

 

1. להיות במה לפניות של הציבור, הרוקחים, הרופאים ואחרים בנושאי אתיקה רוקחית.


2. להיות צינור לטיפול בתלונות הנ"ל.


3. להיות כתובת לפניות הוועדות האחרות של הארגון בנושאים אתיים.


4. לדאוג לשינוי הקוד האתי על פי הדרישות והחיים.


5. להבטיח שנושא האתיקה הרוקחית יילמד ע"י הרוקחים באשר הם.


6. לדאוג להפצה, פרסום והטמעת הקוד האתי למטרת חיזוק תדמית הרוקח בכיוון זה.


7. לחנך את הרוקחים לעבוד ולנהוג בצורה אתית בכל עת.

 

 

חברי הועדה:

 

 

פרופ. אלן גרינברג - יו"ר

 

מגר' ג'ניפר בל

 

ד"ר אנדה לזרוביץ

 

ד"ר חנה פולצ'ק

 

מגר' רות קרוטמן

 

 

 

לקוד האתי של הרוקחים לחצו כאן


,גובש ע"י ארגון הרוקחות בשיתוף הסתדרות הרוקחים בעלי בתי המרקחת בישראל  אפריל 2003

 

 

 

 

 נייר עמדה על זכות רוקח לסרב הענקת שירותו למטופל

ועדת אתיקה, ארגון הרוקחות בישראל - ‏2 יולי, 2016  -  לחצו כאן