אירועים וקורסים

 

ארגון הרוקחות רוצה לראות ולשמוע אתכם הרוקחים!  

 

תמונות מערב פארמה קלאב ירושלים 19/4/17  

 

3

 

1

 

2

                                          

 

10.5.17